FKC bij rouw en verlies

Foto van een vrouw die verdriet heeft.

Naast FKC-hulpverlener ben ik ook rouw- en verliesconsulente. Deze twee kwaliteiten kan ik op een mooie manier combineren. Door een verlieservaring komt men in een rouwproces terecht. Via FKC kan ik, samen met jou, opsporen wat jou op dat moment bezig houdt. Je onderbewuste geeft steeds aan waar jij op dat moment het meeste behoefte aan hebt. Ik luister naar die behoefte en zal je hierin verder begeleiden. Je krijgt meer zicht in jezelf, je gaat jezelf beter begrijpen en ook de gevoelens en reacties, die een rouwproces met zich meebrengen, beter kunnen plaatsen. Ik houd ook steeds in het achterhoofd dat elke mens uniek is. Dus elke mens rouwt op zijn eigen, unieke manier. Ook de intensiteit van het rouwproces is afhankelijk van de band die je met de overledene had en van de manier waarop het stervensproces verlopen is.

foto van een brug.s

Rouw komt voor in veel situaties. Als we spreken over rouw, denken we onmiddellijk aan het verliezen van een dierbare. Maar een rouwproces kan ook tot uiting komen in vele andere situaties bijvoorbeeld bij het verlies van je job, bij een echtscheiding, bij het verlies van je gezondheid, het niet kunnen hebben van kinderen, het verliezen van je thuis, van je land... Soms kan een verlies van lang geleden een cruciale rol spelen in je huidige functioneren. Aan deze vormen van verlies wordt weinig aandacht gegeven, waardoor mensen in een isolement kunnen geraken omdat ze niet begrepen worden. Samen met jou, ga ik trachten je rouwproces draaglijker te maken. Wat niet wegneemt dat je het MOET doormaken. Rouwen is immers pure arbeid en vergt enorm veel energie. Het niet grondig doormaken van een rouwproces, geeft onherroepelijk gevolgen op een later tijdstip in je leven. Het is dus van groot belang om dit goed op te volgen.

Voor de ondersteuning van palliatieve personen kom ik, indien nodig, op huisbezoek.

"Echte troost is dat je verdriet mag bestaan"